Valmiudet Digiloikkaan hanke toeutettiin aikavälillä kesäkuu 2017 – toukokuu 2018.

Hanke jalkautui aktiivisesti osaksi alueella järjestettyjä isoja tapahtumia. Tällä tavalla pääsimme keskustelemaan henkilökohtaisesti ihmisten kanssa vapaamuotoisissa tilanteissa ja tuomaan digitalisaation mahdollisuuksia ihmisten tietoisuuteen.

Hanke järjesti monia asiantuntijatilaisuuksia ajankohtaisista ja tärkeistä asioista sekä laati kirjoituksia alueen paikallislehtiin.

Yhteistyö paikallisten yrittäjien, yhdistysten, seurojen, kuntien ja seurakuntien kanssa oli erittäin aktiivista. Yhteistyön voimalla tavoitimme hyvin eri kohdeyleisöjä ja pystyimme järjestämään paljon sellaista toimintaa, jolle ole todellista kysyntää.

Hanke oli myös mukana toteuttamassa Kosken kunnan sosiaalitoimen sähköistä palautekyselyä, jossa yksi kysymys liittyi digitaalisten palvelujen kehittämistarpeisiin.

Hankkeen monista tapahtumista löytyy kuvakooste tästä linkistä: Tiivistelmä hanketapahtumista