Hyvinvointikoordinaattori
Katri Honkala
etunimi.sukunimi@koski.fi
044 744 1137

Elintapaohjauksen palvelut löytyvät osoitteesta: https://koski.fi/elintapaohjaus/

Hyvinvointikoordinaattori vastaa Hyvinvointilautakunnan valmistelijan ja esittelijän tehtävistä. Lisäksi hän vastaa

  • yhdistys-, seura- ja vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista
  • osallistuu poikkihallinnolliseen, seutukunnalliseen ja alueelliseen yhteistyöhön ja työryhmiin
  • vastaa hyvinvointipalvelujen tiedottamisesta ja markkinoinnista, kuntatiedotteen julkaistusta kolme kertaa vuodessa sekä paikallisista tapahtumista
  • koordinoi/hallinnoi kehittämishankkeita
  • hyvinvointikoordinaattori kasaa vuosittaisen hyvinvointiraportin sekä hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Hän on keskeinen toimija ja koordinoija hyvinvointisuunnitelmien laadinnassa ja päivittämisessä. Kosken kunnan hyvinvointisuunnitelmat on laadittu kullekin ikäryhmälle erikseen: lasten- ja nuorten, työikäisten ja ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmat suunnitelmat sekä hyvinvointiraportit löytyvät osoitteesta: https://koski.fi/hyvinvointisuunnitelmat/
  • hän toimii esihenkilönä liikunta- ja nuorisotoimen työntekijöille sekä hanketyöntekijöille