Sivistystoimen hallinto vastaa toiminnan suunnittelusta, ohjauksesta ja kehittämisestä ja luo edellytykset toimialan johtamiselle. Kosken Tl kunnan sivistystoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on taata Kosken Tl ja Marttilan kuntien sekä Loimaan kaupungin perusopetuksen oppilaiden sekä lukion opiskelijoiden yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen ja korkeatasoiseen oppimiseen sekä turvata heille jatko-opintojen edellyttämät perusvalmiudet.

Kouluhallintoa varten kunnassa on sivistyslautakunta, jonka tehtävänä on valmistella kunnan koululaitokseen kuuluvien perusopetuksen kouluja, toisen asteen koulua sekä muita opetuspalveluja koskevat asiat. Marttilan kunnan ja Loimaan kaupungin edustajat osallistuvat sivistyslautakunnan kokouksen asioiden käsittelyyn yhteistä koulutointa koskevien asioiden osalta. Yhteiseen koulutoimeen kuuluu Kosken seudun yläaste ja Kosken lukio. Sivistyslautakunta päättää kunnan koululaitokseen kuuluvien oppilaitosten asioista erityislainsäädännössä ja kunnan johtosäännössä säädetyllä tavalla ja valvoo perusopetuksen koulujen ja Kosken lukion toimintaa.

Kosken, Marttilan ja Loimaan välille on neuvoteltu uusi koulusopimus, joka on tullut voimaan 1.1.2021.

 

Piritta Sihvonen
Sivistysjohtaja
– puhelin: 044 744 1132

Sanna Salo
toimistosihteeri
– puhelin: 044 744 1133