Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 1999/621

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Pääosin kunnan asiakirjat ovat julkisia. Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste. Asianosaisella on lisäksi oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista.

Tietopyynnöt kohdistetaan kunnan kirjaamoon. Yksilöi pyyntösi riittävän tarkasti, jotta tietopyynnön vastaanottaja voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntösi koskee. Tarvittaessa tietopyynnön vastaanottaja avustaa sinua tietopyynnön yksilöinnissä.

Julkisista asiakirjoista saat kopioita ja voit tutustua niihin kunnanvirastolla virka-aikaan. Vierailusta on hyvä sopia etukäteen, jotta tutkittavat asiakirjat voidaan etsiä valmiiksi ja niiden tutkimista varten varata tila. Asiakirjoja ei anneta lainaan. Salassa pidettäviä asiakirjoja ja henkilörekisterejä koskevissa tietopyynnöissä varmistamme pyytäjän tiedonsaantioikeuden. Salassa pidettävien asiakirjojen kopioita emme lähetä yksityishenkilöille sähköpostitse.

Tietopyyntolomake

Yhteydenotto: kirjaamo@koski.fi, 044 744 1111

 

Kopioista ja vaativasta tiedonhausta perimme hinnaston mukaisen maksun.

Kopiointimaksut 1.10.2022 alkaen

 

 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asiakirjahallinnon neuvonta vastaa asiakastiedusteluihin terveydenhuollon potilasasiakirjoista ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista

Asiakirja- ja tietopyynnöt | Varha