Kunnan kotisivuilla pidetään nähtävänä kuluvan ja menneen vuoden pöytäkirjat. Mikäli tarvitset tietoja vanhemmista pöytäkirjoista, voit ottaa yhteyttä kunnantoimistoon.

Kokousten esityslistat julkaistaan kunnan kotisivuilla ennen kokouksia. Esityslista löytyy julkaisun jälkeen pöytäkirjat osiosta, ko. toimielimen kohdalta, listan ensimmäisenä. Kokouksen jälkeen esityslista korvataan tarkistetulla pöytäkirjalla, niiltä osin kuin käsitellyt asiat eivät pidä sisällään salassapidettäviä asioita.

Pöytäkirjat julkaistaan PDF-tiedostoina.

Kopiot uusimmista pöytäkirjoista ovat nähtävillä myös Kosken Tl kirjastossa.

Viranhaltijapäätökset

Kosken Tl kunta on siirtänyt viranhaltijapäätösten nähtävillä olon verkkosivuilleen. Verkkosivuilla julkaistaan vain kuntalain mukaiset julkiset viranhaltijapäätökset (Kuntalaki § 410/2015). Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan.
Päätökset löytyvät alla olevasta linkistä.
Viranhaltijapäätökset

Kuntien yhteistoiminta

Kuntien toiminnasta merkittävä osa on järjestetty kuntayhtymien kautta. Kosken kannalta keskeisimmät kuntayhtymät ovat Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Lounais-Suomen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Salon seudun koulutus kuntayhtymä sekä Liedon kaupunki.
Linkit niiden esityslista-pöytäkirjajärjestelmiin löytyvät alla.

Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Lounais-Suomen ammatillisen koulutuksen ky
Liedon kaupunki
Salon seudun koulutuskuntayhtymä