Kosken Tl kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisessä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä.

Hallintosäännössä määrätään:

  •  toimielimistä ja johtamisesta
  •  toimivallasta ja tehtävistä konserniohjauksessa ja sopimusten hallinnassa
  •  kunnan viranomaisten muista tehtävistä ja toimivallan jaosta
  •  taloudesta sekä ulkoisesta ja sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta
  •  valtuuston toiminnasta ja kokouksista
  • toimielinten kokouksista sekä päätöksenteko- ja hallintomenettelystä

Hallintosäännössä toimielimellä tarkoitetaan valtuustoa, kunnanhallitusta, lautakuntia/valiokuntia ja johtokuntia, niiden jaostoja sekä toimikuntia ja tilapäistä valiokuntaa. Viranomaisilla tarkoitetaan toimielimiä sekä luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita, joille on hallintosäännössä annettu toimivaltaa ja määrätty tehtäviä. Henkilöstöllä tarkoitetaan kuntaan virka- ja työsuhteessa olevia.

Kosken Tl kunnan hallintosääntö