Kiinteistön omistaja ja haltija ovat vastuussa kiinteistön öljysäiliöistä ja niiden kunnosta. Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on määritetty öljysäiliöiden tarkastusvälit. Tarkastusvelvoite ei koske sisätiloihin sijoitettuja, vähintään säiliön tilavuutta vastaavalla suoja-altaalla varustettuja, hyväksyttyjä polyamidimuovi-, polyeteeni- tai lujitemuovisäiliöitä tai vastaavia säiliöitä.

Kosken Tl kunta tukee öljysäiliöiden tarkastuksia vuonna 2022 erikseen myönnettävillä öljysäiliöiden tarkastusavustuksilla. Tarkastus tulee toteuttaa Turvallisuus- ja Kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymän tarkastusliikkeen tekemänä.

Tukea jaetaan 100 € / öljysäiliötarkastus. Tukea jaetaan enintään 3 kpl / kiinteistö, kuitenkin enintään 300 €.

Tukeen oikeutettuja ovat öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöt. Tuen myöntämisen edellytyksenä on hakijan öljysäiliön sijainti Kosken Tl kunnassa.

Tukea haetaan Kosken Tl kunnantalon keskustoimistoon toimitettavalla vapaamuotoisella maksatushakemuksella, jonka liitteenä toimitetaan kopio tarkastuspöytäkirjasta.

Avustuksen kohteena olevien menojen on oltava kuluvaan vuo­teen koh­dis­tu­vi­a. Avustusten enimmäismäärät ovat arvonlisäverottomia summia ja avustus maksetaan hakijoille verottomana.

Lisätietoja tarvittaessa antaa ympäristönsuojelusihteeri Katariina Räty.