Ympäristöterveydenhuollon avulla kunta pyrkii turvaamaan asukkailleen terveellisen elinympäristön. Liedon kunta toimii isäntäkuntana ympäristöterveydenhuollon alueelliselle yksikölle.

Ympäristöterveydenhuollon tehtäviä hoitavat kunnaneläinlääkärit ja terveystarkastajat.

 

Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat:

  • elintarvikevalvonta
  • talousvesien valvonta
  • asumisterveysasiat
  • eläinlääkintähuolto
  • kemikaalivalvonta
  • terveydensuojelu
  • tuoteturvallisuusvalvonta
  • tupakkalain mukainen valvonta

 

Ympäristöterveydenhuolto, Liedon kunta (www.lieto.fi)