Kuntien ympäristönsuojelumääräykset päivitetään

Auran, Kosken Tl, Marttilan ja Pöytyän kuntien ympäristönsuojelumääräykset päivitetään. Päivitystyö on aloitettu vuoden 2021 alussa. Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, kunnan ympäristön erityispiirteet ja paikalliset olosuhteet huomioon ottavia, kansalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä. Ympäristönsuojelumääräysten päivityksen tavoitteena on huomioida muuttuneen lainsäädännön vaikutukset ja nykyisten ympäristönsuojelumääräysten soveltamisessa ilmenneet muutostarpeet.

Viranhaltijat ovat aloittaneet luonnoksien valmistelun kuntien ympäristönsuojelumääräyksiksi. Valmistelun jälkeen luonnokset siirtyvät ympäristönsuojelulautakunnan käsittelyyn ja lautakunnan hyväksymisen jälkeen luonnokset asetetaan nähtäville kuntalaisten ja yhdistysten kommentointia varten. Luonnoksista pyydetään myös lausunnot tarvittavilta viranomaisilta. Ympäristönsuojelumääräykset vahvistetaan kunnanvaltuustoissa. Päivitystyö on tarkoitus tehdä vuoden 2021 aikana.

 

Alla olevista linkeistä löytyvät kunnissa voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset.

Kosken Tl ympäristönsuojelumääräykset 2016

Kosken Tl ympäristönsuojelumääräysten perustelut

Koski Tl ympäristönsuojelumääräykset liitekartta

 

Marttilan ympäristönsuojelumääräykset 2016

Marttila ympäristönsuojelumääräysten perustelut

Marttila ympäristönsuojelumääräykset liitekartta

 

Pöytyän ympäristönsuojelumääräykset 2016

Pöytyä ymparistonsuojelumaaraysten perustelut

Pöytyä ympäristönsuojelumääräykset liitekartta

 

Auran ympäristönsuojelumääräykset 2016

Auran ympäristönsuojelumääräysten perustelut

Aura ympäristönsuojelumääräykset liitekartta