Kuntien ympäristönsuojelumääräykset päivitetään

Auran, Kosken Tl, Marttilan ja Pöytyän kuntien ympäristönsuojelumääräykset päivitetään. Päivitystyö on aloitettu vuoden 2021 alussa. Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, kunnan ympäristön erityispiirteet ja paikalliset olosuhteet huomioon ottavia, kansalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä. Ympäristönsuojelumääräysten päivityksen tavoitteena on huomioida muuttuneen lainsäädännön vaikutukset ja nykyisten ympäristönsuojelumääräysten soveltamisessa ilmenneet muutostarpeet.

Ehdotukset kuntien ympäristönsuojelumääräyksiksi on 3.11.2021 hyväksytty ympäristönsuojelulautakunnassa ja lautakunta on esittänyt kunkin kunnan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle määräysten hyväksymistä. Kunnanvaltuustot käsittelevät ympäristönsuojelumääräysten hyväksymisen omien aikataulujensa mukaan jolloin ympäristönsuojelumääräykset voivat tulla voimaan eri kunnissa eri aikaan. Pöytyän kunnanvaltuusto on hyväksynyt määräykset 13.12.2021 ja ne ovat tulleet voimaan 1.1.2022 alkaen. Marttilan kunnanvaltuusto on hyväksynyt määräykset 20.12.2021 ja ovat tulleet voimaan 1.2.2022 alkaen. Kosken Tl kunnanvaltuusto on hyväksynyt määräykset 7.2.2022 ja ne ovat tulleet voimaan 17.3.2022 alkaen. Auran kunnanvaltuusto on hyväksynyt määräykset 28.2.2022 ja ne tulivat voimaan 5.4.2022 alkaen.

 

Alla olevista linkeistä löytyvät kunnissa voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset.

Kosken Tl ympäristönsuojelumääräykset 2022

Kosken Tl ympäristönsuojelumääräysten perustelut 2022

Kosken Tl ympäristönsuojelumääräysten liitekartta

 

Marttilan ympäristönsuojelumääräykset 2022

Marttila ympäristönsuojelumääräysten perustelut 2022

Marttilan ympäristönsuojelumääräysten liitekartta

 

Pöytyän ympäristönsuojelumääräykset 2022

Pöytyä ympäristönsuojelumääräysten perustelut 2022

Pöytyä ympäristönsuojelumääräysten liitekartta

 

Auran ympäristönsuojelumääräykset 2022

Auran ympäristönsuojelumääräysten perustelut

Auran ympäristönsuojelumääräysten liitekartta