Kokous 5/2021                  8.12.2021                                                 48–54 §

 

48 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
49 § Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
50 § Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2022
51 § Määräys siivoamisesta ja uhkasakon asettaminen, AA, BB ja CC, Pöytyä
52 § Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Savojärven säännöstelypadon muuttamisesta luonnonvaraiseksi pohjapadoksi, tekokosken rakentamisesta sekä säännöstelyluvan lakkauttamisesta, Turun kaupunki, Pöytyä
53 § Ilmoitusasiat
54 § Muut asiat

20211208 Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirja_julkinen_muutoksenhaun jälkeen