Kokous 5/2022                  30.11.2022                                               31-39 §

 

31 §               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
32 §               Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
33 §               Ympäristönsuojelulautakunnan osavuosiraportti 1.7.2022-30.9.2022
34 §               Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2023
35 §               Päätös uuden toiminnanharjoittajan vakuuden hyväksymisestä
36 §               (ei julkinen) Lausunto Turun hallinto-oikeudelle koskien Kosken Tl            ympäristönsuojelulautakunnan 13.4.2022 § 13 mukaista päätöstä, AA, Koski Tl
37 §               Määräys siivoamisesta ja uhkasakon asettaminen, BB, CC, Marttila
38 §               Ilmoitusasiat
39 §               Muut asiat

 

20221130YSLTK_Pöytäkirja_muutoksenhaun jlk