Kokous 4/2021                  3.11.2021                                                 39-47 §

39 §. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
40 §. Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
41 §. Ympäristönsuojelulautakunnan osavuosiraportti 1.7.-30.9.2021
42 §. Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen, Aura, Koski Tl, Marttila ja Pöytyä
43 §. Ympäristölupapäätös, Pöytyän seudun riistanhoitoyhdistys, Pöytyän Seudun
Reserviläiset ry ja Kyrön Seudun Reserviupseerit ry, Pöytyä
44 §. Keskeyttämispäätöksen kumoaminen, AA, Koski Tl
45 §. Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle, valitus maa-aines- ja ympäristöluvasta,
Maatalousyhtymä Heikola Janne ja Heikola Pasi, Aura
46 §. Ilmoitusasiat
47 §. Muut asiat

20211103 Pöytäkirja_julkinen_muutoksenhaun jälkeen