Kokous 3/2021                  22.9.2021                                                 24-38 §

24 §               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
25 §               Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
26 §               Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen
27 §               Ympäristönsuojelulautakunnan kokousten pitoaika
28 §               Kokouksen koolle kutsuminen
29 §               Sisäinen valvonta
30 §               Laskujen hyväksyminen ja tulojen perintä
31 §               Ympäristönsuojelun osavuosiraportti 1.4.-30.6.2021
32 §               Ympäristönsuojelun talousarvioesitys vuodelle 2022
33 §               Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman hyväksyminen 2022-2025
34 §               Päätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisessa ilmoitusasiassa,                                             ympäristönsuojelulain 89 §: mukainen ympäristöluvan lupamääräyksen muutos,
Westas Raunio Oy
35 §               Päätös ympäristöluvan rauettamisesta,
Jaana ja Mikko Maanpää, Pöytyä
36 §               Päätös ympäristöluvan rauettamisesta,
Rudus Oy, Aura
37 §               Ilmoitusasiat
38 §               Muut asiat

YSLTK_20210922 Pöytäkirja_julkinen_muutoksenhaun jälkeen