Kokous 4/2022                  21.9.2022                                                 23-30 §

 

23 §               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
24 §               Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
25 §               Ympäristönsuojelulautakunnan osavuosiraportti 1.4.2022-30.6.2022
26 §               Ympäristönsuojelulautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2023
27 §               Päätös maa-ainesluvan vakuuden hyväksymisestä
28 §               Lausunto Forssan kaupungin jätelautakunnalle Loimi-Hämeen
Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätehuoltomääräyksistä
29 §               Ilmoitusasiat
30 §               Muut asiat

20220921 Pöytäkirja