Kokous 2/2021                  19.5.2021                                                 15 – 23 §

15 §               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
16 §               Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
17 §               Päätös maa-ainesluvan vakuuden hyväksymisestä sekä vanhan maa-ainesluvan vakuuden    vapauttamisesta
18 §               Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen, Aura, Koski Tl, Marttila ja Pöytyä
19 §               Päätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisessa ilmoitusasiassa, Ville Mikkola, Pöytyä
20 §               Päätös asetetun uhkasakon poistamisesta, AA, Pöytyä
21 §               Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle munituskanalan toiminnan muuttamisesta ja toiminnan aloitusluvasta, Maatalousyhtymä Kyheröisen kanala, Marttila
22 §               Ilmoitusasiat
23 §               Muut asiat

20210519 Pöytäkirja_julkinen_muutoksenhakuajan jälkeen