Kokous 1/2021         17.2.2021            1-14 §

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
3 § Sisäinen valvonta
4 § Ympäristönsuojelulautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2021
5 § Ympäristönsuojelulautakunnan toimintakertomus vuodelta 2020
6 § Päätös maa-aineslain mukaisista vakuuksista
7 § Maa-aineslupapäätös ja ympäristölupapäätös, BB, Aura
8 § Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen ympäristö- ja maa-ainesluvan lupamääräyksen muutos, Rudus Oy, Koski Tl
9 § Päätös ympäristöluvan rauettamisesta, CC, Pöytyä
10 § Kehotus CCA-kyllästettyjen vanhojen sähkötolppien käytön lopettamiseksi, AA, Pöytyä
11 § Vastaus Pöytyän kunnalle yhteistyömahdollisuuksista Hinku-verkostoon liittymisessä
12 § Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle yhdistelmäsikalan toiminnan laajentamisesta ja ympäristöluvan tarkistamisesta uusien BAT-päätelmien vuoksi, Lehtimäen Tila Oy, Pöytyä
13 § Ilmoitusasiat
14 § Muut asiat

Pöytäkirja