Kokous 1/2022 16.2.2021                                                                  1–8 §

 

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 § Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen

3 § Ympäristönsuojelulautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2022

4 § Ympäristönsuojelulautakunnan toimintakertomus vuodelta 2021

5 § Maa-aineslupapäätös, Kosken Autokulma Oy, Koski

6 § Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle, valitus Kolkkisten ampumaradan ympäristöluvasta, Pöytyä

7 § Ilmoitusasiat

8 § Muut asiat

YSLTK_20220216 Pöytäkirja_muutoksenhaun jlk