Kokous 2/2022                  13.4.2022                                                 9–14 §

9 §                 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
10 §               Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
11 §               Päätös ympäristöluvan rauettamisesta, Mikko Sirkiä, Aura
12 §               Vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittymisestä määrääminen ja uhkasakon asettaminen
13 §               Ilmoitusasiat
14 §               Muut asiat

20220413 Pöytäkirja_julkinen_muutoksenhaun jlk