12.4.2023

10 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
11 § Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
12 § Ympäristönsuojelulautakunnan osavuosiraportti 1.1.-31.3.2023
13 § Ympäristönsuojelusihteerin viran täyttäminen
14 § Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, Veljekset Salonen Oy, Pöytyä
15 § Maa-aineslupapäätös, Jussi Noki, Koski Tl
16 § Vireillepanoilmoitus, Kolkkisten Ampumarata, Pöytyä
17 § Ympäristölupapäätös, Pöytyän seudun riistanhoitoyhdistys,
Pöytyän Seudun Reserviläiset ry ja Kyrön Seudun Reserviupseerit ry, Pöytyä
18 § Ilmoitusasiat
19 § Muut asiat

 

YSLTK_20230412 Pöytäkirja_julkinen