Kosken Tl kunnan yleis- ja taloushallintoon lasketaan kuuluvaksi sellaiset toimielimet ja toiminnot, jotka palvelevat pääsääntöisesti kaikkia kunnan hallinnonaloja ja koko palvelutuotantoa.  

Yleis- ja taloushallintoon kuuluvat seuraavat toimielimet:

– Kunnanvaltuusto

– Kunnanhallitus

– Elinkeinolautakunta

– Keskusvaalilautakunta, kutakin vaalia varten valittu vaalilautakunta ja vaalitoimikunta

– Kuntatyönantajan ja henkilöstön yhteistoimintatoimielimet

 

Yleishallinnon tehtävänä on vaikuttaa kuntayhdyskuntaan kunnan jäsenten edut huomioon ottaen sekä ohjata ja johtaa kunnan organisaatiota niin, että kunnanvaltuuston asettamat strategiset- ja palvelutavoitteet saavutetaan. Yleishallinnon toimielimet ja kunnanjohtaja valvovat kunnan etua ja edustavat kuntaa.