Valinnaisaineita opiskellaan 8. ja 9. luokalla. 7. luokkalaiset valitsevat yhdessä huoltajansa kanssa valinnaisaineet 7. luokan keväällä (tammi-helmikuussa). Kaikkia valinnaisaineryhmiä ei voida toteuttaa opiskelijoiden vähyyden vuoksi. Näissä tapauksissa oppilaat saavat valita aineet muodostuvista ryhmistä, sen mukaan missä ryhmissä on tilaa.