Tuntijako

Tuntijako2018-08-02T12:18:04+00:00
Tuntijaossa on ilmoitettu oppiaineessa opiskeltava tuntimäärä vuosiviikkotunteina. Vuosiviikkotunti tarkoittaa keskimäärin viikossa opiskeltavaa tuntimäärää. Esim. äidinkieltä ja kirjallisuutta opiskellaan keskimäärin kolme tuntia viikossa jokaisella luokkatasolla (ainetta ei kuitenkaan välttämättä opiskella joka jaksossa samaa tuntimäärää viikossa). Koulussamme noudatetaan jakso-opiskelua, jolloin oppilaan lukujärjestys vaihtuu kuusi kertaa lukuvuoden aikana. Eri lukujärjestyksissä on eri oppiaineita erilaiset tuntimäärät.

 

Tuntijako Kosken seudun yläasteella 7. ja 8. luokat (OPS 2016)

Perusopetuksen tuntijako luokka
oppiaine 7 lk 8 lk 9 lk
Äidinkieli ja kirjallisuus 3 4 3
A1-kieli, englanti 2 3 2
B1-kieli, ruotsi 2 1 1
Matematiikka 3 4 4
Biologia 1 1 2
Maantiede 1 1 1
Fysiikka 1 1 1,5
Kemia 1 1 1,5
Terveystieto 1 1 1
Uskonto 0,5 1 1,5
Historia 2 2
Yhteiskuntaoppi 1 2
Musiikki 2
Kuvataide 2
Käsityö 3
Liikunta 2 2 3
Kotitalous 3
Oppilaanohjaus 0,5 1 0,5
Taito- ja taideaineiden valinnaiset 2 2
Valinnaiset aineet 4 4
Oppilaan tuntimäärä yhteensä 30 30 30
 
Tuntijako Kosken seudun yläasteella 9. luokat (OPS 2004)

         Perusopetuksen tuntijako

Oppiaine/vuosiluokka
7 lk
8 lk
9 lk
Äidinkieli ja kirjallisuus
3
3
3
A1-kieli, englanti
2
3
3
B1-kieli, ruotsi
2
2
2
Matematiikka
3
3
4
Biologia
1
1
2
Maantiede
1
1
1
Fysiikka
1
1
1,5
Kemia
1
1
1,5
Terveystieto
1,5
1
0,5
Uskonto
1
1
1
Historia
2
2
Yhteiskuntaoppi
1
2
Musiikki
1
Kuvataide
2
Käsityö
3
Liikunta
2
2
2
Kotitalous
3
Oppilaanohjaus
0,5
1
0,5
Valinnaiset aineet
7
6
Oppilaan tuntimäärä yhteensä
30
30
30
Valinnainen A2-kieli
2
(2)
(2)
Oppilaan tuntim. valinnaisen A2-kielen kanssa
32
30
30