Tuntijaossa on ilmoitettu oppiaineessa opiskeltava tuntimäärä vuosiviikkotunteina. Vuosiviikkotunti tarkoittaa keskimäärin viikossa opiskeltavaa tuntimäärää.  Koulussamme noudatetaan jakso-opiskelua, jolloin oppilaan lukujärjestys vaihtuu kuusi kertaa lukuvuoden aikana. Eri lukujärjestyksissä on eri oppiaineita erilaiset tuntimäärät.

 

Tuntijako Kosken seudun yläasteella (OPS 2016)

Perusopetuksen tuntijako luokka
oppiaine 7 lk 8 lk 9 lk
Äidinkieli ja kirjallisuus 3 4 3
A1-kieli, englanti 2 3 2
B1-kieli, ruotsi 2 1 2
Matematiikka 3 4 4
Biologia 1 1 2
Maantiede 1 1 1
Fysiikka 1 1 1,5
Kemia 1 1 1,5
Terveystieto 1 1 1
Uskonto 0,5 1 1,5
Historia 2 2
Yhteiskuntaoppi 1 2
Musiikki 2
Kuvataide 2
Käsityö 3
Liikunta 2 2,5 3
Kotitalous 3
Oppilaanohjaus 0,5 1 0,5
Taito- ja taideaineiden valinnaiset 2 2
Valinnaiset aineet 4 4
Oppilaan tuntimäärä yhteensä 30 30,5 31