Tukioppilastoimintaa koulussamme ohjaa opettaja Paula Corvén.
Tukioppilastoiminnan tavoitteena on helpottaa ja ehkäistä koulutyön ongelmia oppilaiden avulla ja korostaa kaikkien yhteistä vastuuta kouluyhteisössä.
9.-luokkalaisten tilalle valitaan uudet tukioppilaat 7. luokalta kevään aikana.