Oppilaskunnan ohjaava opettaja on Eevastiina Suutari.

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Hallitukseen valitaan syksyisin edustaja ja varaedustaja jokaiselta luokalta. Luokan edustajat tuovat oppilaskunnan hallitukselle tietoa oppilaiden toiveista ja mielipiteistä. Oppilaskunta järjestää erilaisia tempauksia ja osallistuu säännöllisesti mm. nälkäpäivä- ja päivätyökeräyksen järjestämiseen.