Opettajat

Opettajat2018-06-26T08:21:04+00:00
Corvén Paula laaja-alainen erityisopetus tukioppilastoiminta, vararehtori
Hovila Assi
matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka
virkavapaalla 1.6.2019 saakka, sijainen Mikko Joutsenlahti
Julla Hans musiikki, erityisopetus LV 7A
Karvonen Jouni
uskonto, liikunta, erityisopetus
rehtori
Karvonen Niina
liikunta, terveystieto
Kääriäinen Hanna
kuvataide
Lähdeniitty Iina
matematiikka, fysiikka, kemia
Murto Sari
biologia, maantiede, terveystieto
LV 7B
Nurminen Tapani
biologia, maantiede
Nykänen Pia
luokkamuotoinen erityisopetus
Näsänen Katja
äidinkieli ja kirjallisuus
Pyrhönen Susanna
englanti, ruotsi
LV 8B
Päivärinta Jukka
historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, ilmaisutaito
LV 9C
Salo Urpo
ruotsi, saksa
LV 8C
Silfver Anssi
liikunta, terveystieto
LV 9B
Siren Markus käsityö
Suutari Eevastiina englanti, ruotsi, saksa, erityisopetus LV 7C, oppilaskunnan ohjaava opettaja
Toivonen Mirja kotitalous
Toivonen Taru
käsityö, matematiikka
LV 8A
Tähtinen Ville fysiikka, kemia, matematiikka LV 9A
Uuttu Tiina opinto-ohjaaja
Wilpola Kristiina äidinkieli ja kirjallisuus
Ylieskola Minna, virkavapaalla lv 2018-2019 käsityö
Äikiä Hannu historia, yhteiskuntaoppi
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@koski.fi