KOULUPÄIVÄ

 • Kello soi aamulla klo 8.55.
 • Koulupäivä alkaa päivänavauksella.
 • 1. tunti klo 8.55–9.45
 • 2. tunti klo 10.00–10.45
 • 3. tunti 7.-luokkalaiset klo 11.00–11.45, 8.- ja 9.-luokkalaiset klo 11.15–12.00
 • 4. tunti klo 12.15–13.00
 • 5. tunti klo 13.15–14.00 (keskiviikkoisin klo 13.25–14.10)
 • 6. tunti klo 14.15–15.00, oppitunti päätetään kellonsoitolla klo 15.00 (poikkeuksena liikuntatunnit, jotka päättyvät n. 14.45)

 

 • Suosittelemme, ettei kouluun tuotaisi arvoesineitä, makeisia ja energiajuomia.

 

ULKOVAATTEET

 • Ulkovaatteet jätetään luokan ulkopuolella olevaan naulakkoon tunnin ajaksi.
 • Lippis ym. päähineet otetaan aina pois päästä tunnin ajaksi.

 

MOBIILILAITTEET

 • Oppitunnilla mobiililaitteiden on oltava hiljaisina ja repussa.
 • Opettaja voi kerätä mobiililaitteet luokassa olevaan laatikkoon (kännykkäparkkiin) oppitunnin ajaksi.
 • Häiritsevissä tapauksissa opettaja takavarikoi mobiililaitteen.
 • Kokeissa mobiililaitteiden esilläolo tulkitaan lunttaukseksi.
 • Opettajan luvalla mobiililaitetta saa käyttää koulutyöhön.
 • Ruokailun aikana ei käytetä mobiililaitteita hyvien tapojen mukaisesti.

 

OPPILAAN OPPITUNNIN HÄIRITSEMINEN

 • Jos oppilas häiritsee oppituntia, oppilaan kanssa keskustellaan luokan ulkopuolella tai oppitunnin jälkeen (ei ryhmän läsnä ollessa) ja opettaja merkitsee asian tiedoksi Wilmaan.
 • Jos ongelma jatkuu, luokanvalvoja puhuttelee oppilaan ja on yhteydessä huoltajaan.
 • Jos häiritsevä käytös jatkuu, oppilas ohjataan keskusteluun koulukuraattorille.

 

OPPILAAN TEKEMÄTTÖMÄT TEHTÄVÄT

 • Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä välittömästi oppitunnin jälkeen tekemään välitunnin ajan tehtäviä. Opettaja voi sopia oppilaan kanssa myös tehtävien vaihtoehtoisesta suoritustavasta.
 • Oppilas voidaan määrätä myös työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan suorittamaan tehtäviään.
 • Luokanvalvoja seuraa oppilaan tuntimerkintöjä Wilmasta. 
 • Jos oppilaan kotitehtävien laiminlyönti on säännöllistä (viikoittaista), luokanvalvoja keskustelee oppilaan kanssa ja on yhteydessä huoltajaan.
 • Jos oppilas jatkaa kotitehtävien laiminlyöntiä, oppilas ohjataan keskusteluun koulukuraattorille.

 

VÄLITUNNIT JA LUOKAN VAIHTO

Välitunnit ovat virkistystä ja seuraavalle tunnille valmistautumista varten. Välituntien tarkoitus on katkaista pitkälti istumatyöhön perustuva tuntityöskentely, näin saadaan hyvinvoinnin kannalta tärkeää vaihtelua, jotta jaksetaan työskennellä koko työpäivä. Välitunnit ovat kouluaikaa ja niillä toimitaan koulun periaatteiden mukaisesti.

 • Välitunnit vietetään ulkona. Ulos siirrytään ripeästi opettajan ilmoittaessa tunnin päättyneeksi. Huomioidaan muut siirtymätilanteissa.
 • Laukkuja ei viedä seuraavan luokan eteen, jos se ei ole reitin varrella ulos. Teknisiin töihin ja liikuntahallille mennään vasta välitunnin päätyttyä.
 • Välituntialue on koulun etupiha. Ulkoportaat ja tuulitunneli pidetään tyhjinä.
 • Välituntialueelta ei saa poistua ilman lupaa. 
 • Välitunneilla käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti ja huomioidaan toiset, ei heitellä lumipalloja eikä muutakaan käteen sattuvaa.
 • Vessassa asiointi hoidetaan pääsääntöisesti välituntien aikana, ei kesken oppitunnin. Vessoissa ei oleskella tarpeettomasti. 
 • Hyviin tapoihin kuuluu, että pihaa ei roskata, yhteisistä liikuntavälineistä pidetään hyvää huolta, eikä polkupyörätelineillä oleskella tarpeettomasti.
 • Välitunneille pukeudutaan säänmukaisesti.
 • Sisälle tullaan vasta välitunnin päättyessä. Päällysvaatteet jätetään naulakkoon hyvään järjestykseen.

 

OPPILAAN MYÖHÄSTYMINEN OPPITUNNILTA

 • Jos oppilas myöhästyy oppitunnilta, opettaja merkitsee myöhästymisen Wilmaan ja tarvittaessa oppilas korvaa myöhästymisen tekemällä tehtäviä seuraavalla välitunnilla. 
 • Luokanvalvoja seuraa myöhästymisiä Wilmasta.
 • Jos myöhästymiset toistuvat, luokanvalvoja keskustelee oppilaan kanssa ja on yhteydessä huoltajaan.
 • Jos myöhästymiset jatkuvat, oppilas ohjataan keskusteluun koulukuraattorille.

 

OPPILAAN YKSITTÄISET RIKKOMUKSET

 • Oppilaalle määrätään yhden tunnin kasvatuskeskustelu 
  • luvattomasta välituntialueelta poistumisesta,
  • tupakoinnista,
  • lunttaamisesta ja plagioinnista.
  • Muut rikkomukset arvioidaan tapauskohtaisesti.
  • Kaikista rikkomuksista informoidaan huoltajaa.

 

POISSAOLOT

 • Poissaoloihin on oltava pätevä syy, huoltaja selvittää poissaolot Wilmassa.
 • Selvittämättömistä poissaoloista otetaan yhteyttä kotiin varhaisessa vaiheessa.
 • Muulloin kuin sairaustapauksissa poissaoloihin on pyydettävä etukäteen lupa, luokanvalvoja voi antaa pätevästä syystä 1–3 päivän luvan, pidempään poissaoloon luvan myöntää rehtori.
 • Luvaton poissaolo:
  • Luvattomasta poissaolosta oppilas ohjataan keskusteluun koulukuraattorille, joka on yhteydessä huoltajaan.
  • Oppilaan korvaavien tehtävien tekeminen on oppilaan ja huoltajan vastuulla.
  • Opettaja ohjeistaa oppilaan tehtävien osalta, ja tehtävät ovat näkyvissä Wilmassa oppilaalle ja huoltajalle.
  • Lintsaamisesta ilmoitetaan aina kotiin. 
 • Koulussamme on käytössä ns. 50 tunnin poissaoloraja.
 1. Luokanvalvoja ja/tai oppilashuollon työntekijä keskustelevat oppilaan kanssa ja ovat yhteydessä huoltajaan heti, kun 50 tunnin poissaoloraja ylittyy lukuvuoden aikana.  
 2. Jos huoltajalla tai oppilaalla herää huoli poissaoloista, kannattaa kouluun olla yhteydessä jo aiemmin.
 3. Poissaolojen syistä riippuen ja oppilaan kokonaistilannetta arvioiden asiasta keskustellaan tarvittaessa rehtorin, kouluterveydenhoitajan, koulupsykologin tai koulukuraattorin kanssa. Tarvittaessa sovitaan verkostopalaveri. Tarvittaessa konsultoidaan myös muita yhteistyötahoja (esim. sosiaalipalvelujen edustaja).
 4. Poissaolojen seuraamiseen sovitaan aina seurantapalaveri tai muu seurantayhteys.

 

VÄLIPALA

 • Välipala tarjoillaan koulun ruokalassa ma, ti, to klo 14.00–14.15 ja ke, pe klo 13.00–13.15.
 • Välipalalippuja saa ostaa kansliasta klo 13 alkavalla välitunnilla.
 • Välipalaliput ovat henkilökohtaisia, niitä ei saa myydä.
 • Välipalan hinta 0,60 €/yksikkö (yksikkö = sämpylä tai jogurtti tai hedelmä tms.).
 • Välipalan nauttimisessa noudatetaan hyviä ruokailutapoja.

 

KIRJASTO

Koulun kirjasto on oppilaiden käytössä opettajan johdolla oppituntien aikana. Välituntisin kirjasto on avoinna joka päivä klo 9.45–10.00 ja keskiviikkona pitkällä välkällä klo 13.00–13.25.

Kirjaston käyttäjän säännöt

 • Ulkovaatteet jätetään naulakkoon käytävälle.
 • Keskustelut käydään hillityllä äänellä.
 • Pelkkää oleilua ei sallita.

 

KOULUMATKAT

 • Koulubusseissa matkaavat oppilaat esittävät bussilippunsa pyytämättä kuljettajalle.
 • Liputta matkustava oppilas on velvollinen maksamaan kyydin itse.
 • Kuljettajalla on oikeus poistaa liputta matkustava tai asiattomasti käyttäytyvä oppilas bussista.