Oppitunnit

 • Annan kaikille työrauhan

 • Olen ajoissa

 • Huolehdin omista ja yhteisistä työvälineistä

 • Yritän parhaani ja autan toisia

 • Pidän puhelimen äänettömällä ja poissa näkyviltä oppitunnin ajan, ellei opettaja toisin ohjeista

 • Arvostan omaa ja toisten työtä

 • Noudatan opettajan ohjeita

 • Huolehdin työturvallisuudesta

Välitunnit

 • Huomioin muut siirtymätilanteissa; en töni tai ärsytä

 • Vietän välitunnit ulkona välituntialueella

 • En poistu koulun alueelta koulupäivän aikana

 • Pidän hyvää huolta yhteisistä liikuntavälineistä

 • Toimin reiluna esimerkkinä nuoremmille

 • Puolustan kiusattua

Ruokailu

 • Pesen käteni ennen ruokailua

 • Liikun ja käytän ääntäni hillitysti

 • Noudatan hyviä pöytätapoja

 • Syön minkä otan ja pyrin maistamaan kaikkea

 • Kiitän keittiöhenkilökuntaa ruuasta

Hyvät tavat

 • Tervehdin niin koulutovereita kuin aikuisia

 • Avaan oven ja annan tilaa aikuiselle

 • Puhun ystävällisesti ja asiallisesti

 • Olen hyvä ja rehellinen kaveri

 • Pidän luokan ja koulupihan siistinä

 • Jätän toisten tavarat rauhaan

 • Pyydän anteeksi, jos loukkaan toista

 

Koulu ei ole vastuussa oppilaan kouluun tuomasta rahasta tai arvoesineistä.

Seuraamukset järjestyssääntöjen rikkomuksista

 • Rikkomuksen havainnut opettaja tai luokanvalvoja on yhteydessä huoltajaan ja määrää kasvatuskeskustelun tai jälki-istunnon.

 • Oppituntia häiritsevä oppilas voidaan poistaa luokasta.

 • Toistuvissa ja vakavissa rikkomuksissa käytetään perusopetuslain §36 mukaisia kurinpitotoimia.