Koulussamme noudatetaan jakso-opiskelua, jolloin lukujärjestys oppilaalla vaihtuu kuusi kertaa lukuvuoden aikana. Eri lukujärjestyksissä on eri oppiaineita erilaiset tuntimäärät, joissakin jaksoissa jotakin ainetta ei opiskella lainkaan.

Oppilaat saavat arvioinnit päättyneistä kursseistaan oheisen arviointiaikataulun mukaisesti.

 

Jaksot                                   arviointi kursseista annetaan
1. jakso 12.8. – 22.9.2020                        —
2. jakso 23.9. – 6.11.2020                   27.11.2020
3. jakso 9.11.-19.12.2020                   20.1.2021
4. jakso 7.1.-19.2.2021                         8.3.2021
5. jakso 1.3.-16.4.2021                          —
6. jakso 19.4.-5.6.2021                         5.6.2021
Arvosanat julkaistaan Wilmassa, josta oppilaat ja huoltajat voivat seurata oppilaan opintomenestystä. Paperinen jaksotodistus jaetaan 3. ja 6. jakson jälkeen.