Koulussamme noudatetaan jakso-opiskelua, jolloin lukujärjestys oppilaalla vaihtuu kuusi kertaa lukuvuoden aikana. Eri lukujärjestyksissä on eri oppiaineita erilaiset tuntimäärät, joissakin jaksoissa jotakin ainetta ei opiskella lainkaan.

Oppilaat saavat arvioinnit päättyneistä kursseistaan oheisen arviointiaikataulun mukaisesti.

 

Jaksot                                   arviointi kursseista annetaan
1. jakso 11.8. – 20.9.2022                        —
2. jakso 21.9. – 8.11.2022                   25.11.2022
3. jakso 9.11.-21.12.2022                   20.1.2023
4. jakso 4.1.-17.2.2023                         15.3.2023
5. jakso 27.2.-14.4.2023                          —
6. jakso 17.4.-3.6.2023                         3.6.2023
Arvosanat julkaistaan Wilmassa, josta oppilaat ja huoltajat voivat seurata oppilaan opintomenestystä. Paperinen jaksotodistus jaetaan 3. ja 6. jakson jälkeen.