Koulussamme noudatetaan jakso-opiskelua, jolloin lukujärjestys oppilaalla vaihtuu kuusi kertaa lukuvuoden aikana. Eri lukujärjestyksissä on eri oppiaineita erilaiset tuntimäärät, joissakin jaksoissa jotakin ainetta ei opiskella lainkaan.

Oppilaat saavat arvioinnit päättyneistä kursseistaan oheisen arviointiaikataulun mukaisesti.

 

Jaksot                                   arviointi kursseista annetaan
1. jakso 14.8. – 22.9.2023                        —
2. jakso 25.9. – 10.11.2023                   24.11.2023
3. jakso 13.11.-21.12.2023                   12.1.2024
4. jakso 3.1.-16.2.2024                         8.3.2024
5. jakso 26.2.-12.4.2024                          —
6. jakso 15.4.-1.6.2024                         1.6.2024
Arvosanat julkaistaan Wilmassa, josta oppilaat ja huoltajat voivat seurata oppilaan opintomenestystä. Paperinen jaksotodistus jaetaan 3. ja 6. jakson jälkeen.