Koulussamme noudatetaan jakso-opiskelua, jolloin lukujärjestys oppilaalla vaihtuu kuusi kertaa lukuvuoden aikana. Eri lukujärjestyksissä on eri oppiaineita erilaiset tuntimäärät, joissakin jaksoissa jotakin ainetta ei opiskella lainkaan.

Oppilaat saavat arvioinnit päättyneistä kursseistaan oheisen arviointiaikataulun mukaisesti.

 

Jaksot                                   arviointi kursseista annetaan
1. jakso 12.8. – 21.9.2021                        —
2. jakso 22.9. – 5.11.2021                   23.11.2021
3. jakso 8.11.-17.12.2021                   19.1.2022
4. jakso 3.1.-18.2.2022                         16.3.2022
5. jakso 28.2.-14.4.2022                          —
6. jakso 19.4.-5.6.2022                         4.6.2022
Arvosanat julkaistaan Wilmassa, josta oppilaat ja huoltajat voivat seurata oppilaan opintomenestystä. Paperinen jaksotodistus jaetaan 3. ja 6. jakson jälkeen.