Vuoden 2024 europarlamenttivaalit Kosken Tl kunnassa

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään Kosken Tl kunnassa 29.5.-4.6.2024 välisenä aikana.  Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on Kosken kirjasto, Hämeentie 12, 31500 Koski Tl.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

keskiviikkona 29.5.2024                                                kello 9.00–15.00

torstaina 30.5.2024                                                        kello 9.00–17.00

perjantaina 31.5.2024                                                     kello 9.00–14.00

lauantaina – sunnuntaina 1.-2.6.2024                           kello 10.00–14.00

maanantaina – tiistaina 3.-4.6.2024                              kello 9.00–15.00

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja. Tätä koskeva ilmoitus on tehtävä kunnan keskusvaalilautakunnalle 28.5.2024 ennen kello 16.00, osoite Härkätie 5, 31500 Koski Tl; puh. 044 744 1111 tai 044 744 1127.

Vaalipäivän 9.6.2024 äänestys

 

Kosken Tl kunta on vuonna 2024 toimitettavissa europarlamenttivaaleissa yhtenä äänestysalueena.  Äänestyspaikkana on Talolan koulu, osoite: Arkkilantie 2, 31500 Koski Tl.  Vaalihuoneisto on vaalipäivänä 9.6.2024 avoinna kello 9.00–20.00. Äänioikeuttaan voi vaalipäivänä käyttää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, minkä vaaliluetteloon äänioikeutettu on merkitty.

Äänestäjän on pystyttävä selvittämään henkilöllisyytensä äänestyspaikalla.  Tämän vuoksi keskusvaalilautakunta kehottaa äänestäjiä ottamaan mukaansa henkilöllisyystodistuksensa tai muun vastaavan valokuvallisen todistuksen.

Koskella Tl 7.5.2024

Kosken Tl keskusvaalilautakunta