Ennakkoäänestys 22.-28.3.2023

Ennakkoäänestys järjestetään Kosken Tl kunnassa 22.-28.3.2023 välisenä aikana.  Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on Kosken Tl kirjasto, osoite Hämeentie 12, 31500 Koski Tl.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

keskiviikkona 22.3.2023                                     kello 9.00–15.00
torstaina 23.3.2023                                              kello 9.00–17.00
perjantaina 24.3.2023                                         kello 9.00–14.00
lauantaina – sunnuntaina 25.-26.3.2023        kello 10.00–14.00
maanantaina – tiistaina 27.-28.3.2023            kello 9.00–15.00

 

Vaalipäivän äänestys 2.4.2023

Kosken Tl kunta on vuonna 2023 toimitettavissa eduskuntavaaleissa yhtenä äänestysalueena.  Äänestyspaikkana on Talolan koulu, osoite: Arkkilantie 2, 31500 Koski Tl.  Vaalihuoneisto on vaalipäivänä 2.4.2023 avoinna kello 9.00–20.00. Äänioikeuttaan voi vaalipäivänä käyttää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, minkä vaaliluetteloon äänioikeutettu on merkitty.

Äänestäjän on pystyttävä selvittämään henkilöllisyytensä äänestyspaikalla.  Tämän vuoksi keskusvaalilautakunta kehottaa äänestäjiä ottamaan mukaansa henkilöllisyystodistuksensa tai muun vastaavan valokuvallisen todistuksen.