Vuoden 2023 eduskuntavaalit Kosken Tl kunnassa

 Ennakkoäänestys 22.-28.3.2023

Ennakkoäänestys järjestetään Kosken Tl kunnassa 22.-28.3.2023 välisenä aikana.  Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on Kosken Tl kirjasto, osoite Hämeentie 12, 31500 Koski Tl.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

keskiviikkona 22.3.2023                                             kello 9.00–15.00

torstaina 23.3.2023                                                     kello 9.00–17.00

perjantaina 24.3.2023                                                 kello 9.00–14.00

lauantaina – sunnuntaina 25.-26.3.2023                 kello 10.00–14.00

maanantaina – tiistaina 27.-28.3.2023                     kello 9.00–15.00

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja. Tätä koskeva ilmoitus on tehtävä kunnan keskusvaalilautakunnalle 21.3.2023 ennen kello 16.00, osoite Härkätie 5, 31500 Koski Tl; puh. 044 744 1111 tai 044 744 1127

Vaalipäivän äänestys 2.4.2023

Kosken Tl kunta on vuonna 2023 toimitettavissa eduskuntavaaleissa yhtenä äänestysalueena.  Äänestyspaikkana on Talolan koulu, osoite: Arkkilantie 2, 31500 Koski Tl.  Vaalihuoneisto on vaalipäivänä 2.4.2023 avoinna kello 9.00–20.00. Äänioikeuttaan voi vaalipäivänä käyttää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, minkä vaaliluetteloon äänioikeutettu on merkitty.

Äänestäjän on pystyttävä selvittämään henkilöllisyytensä äänestyspaikalla.  Tämän vuoksi keskusvaalilautakunta kehottaa äänestäjiä ottamaan mukaansa henkilöllisyystodistuksensa tai muun vastaavan valokuvallisen todistuksen.

Koskella Tl 8.2.2023

Kosken Tl keskusvaalilautakunta