Nykyisissä www-selaimissa on sisäinen pdf-lukija. Se nopeuttaa monien pdf-muotoon tallennettujen asiakirjojen lukemista, mutta ei kuitenkaan näytä tai tulosta asiakirjoja samalla laadulla kuin erilliset pdf-lukijat. Esillä olevat kaavakartat näkyvät oikein ja hyvällä laadulla, kuin avaat ne erillisellä pdf-ohjelmalla.

 

Kaikki kaavat löydät myös sähköisestä kaavayhdistelmästä

 

Keskustaajaman osayleiskaava

LIITE 1 OAS_Keskustaajama_tark20140520

LIITE 2 AK_Keskustaajama

LIITE 3_Kunnan maanomistus

LIITE 4 Rak-inventointi_Keskustaajama_raportti

LIITE 4a_Rak-inventointi_Keskustaajama_karttaA

LIITE 4b_Rak-inventointi_Keskustaajama_karttaB

LIITE 4c_Rak-inventointi_Keskustaajama_kohdeluettelo_tark2017

LIITE 5 Muinaisj-inventointi_Keskustaajama

LIITE 6 Luontoselvitys

LIITE 6 Luontoselvitys_karttaA

LIITE 6 Luontoselvitys_karttaB

LIITE 7 Maisemaselvitys_Keskustaajama

LIITE 7a Maisemarakenne_Keskustaajama

LIITE 7b Maisemakuva_Keskustaajama

LIITE 7c Maisema_Suositukset_Keskustaajama

LIITE 8 Opaskartta_Keskustaajama

LIITE 9 Liikenneselvitys_nykytila_Keskustaajama

LIITE 9a Melu_Raportti

LIITE 9b Melukartta_keskustaaj_nykytila_paiva

LIITE 9c Melukartta_keskustaaj_nykytila_yo

LIITE 10 Vesihuolto_Keskustaajama

LIITE 11 PiMa

LIITE 12_VastineEhdotus

LIITE 13_VastineEhdotus_tark20160306

LIITE 14_Keskustaajama2Ehdotus_Vastine20170517

 

Koivukylän osayleiskaava

20170518_Koivukyla_LOPULLINEN

20170518_Koivukyla_Selostus_LOPULL

LIITE 1 OAS_Koivukyla_tark20140520

LIITE 1B_Kunnan maaomistus

LIITE 2_Rak-inventointi_Koivukyla_raportti

LIITE 2a_Rak-inventointi_Koivukyla_kartta

LIITE 2b_Koivukyla_kohdeluettelo_A4

LIITE 3 muinaisj-inventointi_Koivukyla

LIITE 4 Luontoselvitys

LIITE 4a Luontoselvitys_kartta

LIITE 5 Maisemaselvitys_Koivukyla

LIITE 5a Maisemarakenne_Koivukyla

LIITE 5b Maisemakuva_Koivukyla

LIITE 5c Maisemasuositus_Koivukyla

LIITE 6 Liikenneselvitys_nykytila_Koivukylä

LIITE 6a Melu_Raportti

LIITE 6b Melukartta_koivukyla_nykytila_paiva

LIITE 6c Melu_Melukartta_koivukyla_nykytila_yo

LIITE 7 Vesihuolto_Koivukyla

LIITE 8_VastineEhdotus_20150317Tark

LIITE 9_VastineEhdotus_tark20160306

LIITE 10_Koivukyla2Ehdotus_Vastine20170517

 

Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos / ”Museokaaren alue”

Kaavaselostus Museokaaren alue_ehd

Kaavakartta Museokaaren alue_ehd

Liite 1 Museokaaren alue OAS_ehd 2

Liite 5 Museokaaren alue Valmisteluvaiheen lausunnot ja kaavoittajan vastineet

 

Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos / ”Paloaseman alue”

AK_Paloasema_kaavakartta_6_valt

Kaavaselostus Paloaseman alue_valt

Liite 1 Paloaseman alue OAS_valt

Liite 2 Paloaseman alue Asemakaavan_seurantalomake_valt

Liite 3 Paloaseman alue Muutettava kaava

Liite 4 Paloaseman alue Asemakaavan_havainnekuva_valt

Liite 5 Paloaseman alue Luonnosvaiheen lausunnot

Liite 6 Paloaseman alue Ehdotusvaiheen lausunnot

 

Ritarin alueen asemakaava

AK_Ritari_9_havainnekuva_K_B_ehd_T

Liite 1 Ritarin alue OAS_2_ehd

AK_Ritari_9_kaavakartta_ehd

Kaavaselostus Ritarin alue_2_ehd 2

Liite 2 Ritarin alue Asemakaavan_seurantalomake

 

Sahatien alueen asemakaava

Kaavaselostus Sahatien alue_2_ehd 2

Liite 2 Asemakaavan_seurantalomake_ehd 2

AK_Sahatie_5_laaja_4_ehd_B_T

AK_Sahatie_5_laaja_4_havainnekuva 2

OAS Sahatien alue 2

Sahatien alue_Asemakaavan_seurantalomake_04

 

Koski Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelit 18 ja 19

Kaavakartta korttelit 18 ja 19

Kaavaselostus Korttelit 18 ja 19_hall

AK_Kortteli 18 ja 19_9_HAVAINNE_4_ehd

Liite 1 Kortteli 18 OAS luonnos

Liite 2 Korttelit 18 ja 19 Asemakaavan_seurantalomake_uusi

Liite 3 Korttelit 18 ja 19 Muutettava kaava_4

Liite 5 Korttelit 18 ja 19 Luonnosvaiheen lausunnot_2

 

Koski Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteli 72 ”Päiväkodin liikennealue”

Kaavakartta Päiväkoti

AK_Päiväkodin liikennealue_8_HAVAINNEKUVA_ehd

Kaavaselostus Kortteli 72_hall

Liite 1 Päiväkodin liikennealue OAS ehd

Liite 2 Kortteli 72 Asemakaavan seurantalomake ehd

Liite 3 Kortteli 72 Muutettava kaava ehd

Liite 5 Kortteli 72 Luonnosvaiheen lausunnot

Liite 6 Kortteli 72 Ehdotusvaiheen lausunnot

 

Koski Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus kortteli 60 ”Tehtaantie”

Havainnekuva Tehtaantie

Kaavakartta Tehtaantie

Kaavaselostus Tehtaantie

Liite 1 Tehtaantie Laajennus_OAS

Liite 3 Tehtaantie Laajennus_Muutettava kaava

 

Koski Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 17

Kaavakartta

Kaavaselostus

 

Kirkonseudun asemakaavan muutos ”Lämpökeskus”

Kaavakartta

Kaavaselostus Lämpökeskus UUSI 6_ehd

OAS Lämpökeskus UUSI 4_luo

AK_Lämpökeskuksen_alue_UUSI_7_havainnekuva_ehd

AK_Lämpökeskuksen_alue_UUSI_7_kaavakartta_ehd

Liite 4 Lämpökeskus UUSI Luonnosvaiheen lausunnot

Asemakaavan_seurantalomake_Lämpökeskus UUSI

 

Kirkonseudun asemakaavan muutos / kortteli 4, hyväksytty 24.1.2013. Karttaliitteessä kohde 1.

Kaavakartta

 

Kirkonseudun asemakaavan muutos / kortteli 62, hyväksytty 24.1.2013. Karttaliitteessä kohde 2.

Kaavakartta

 

Kirkonseudun asemakaavan muutos / Hakapolku, hyväksytty 16.9.2013. Karttaliitteessä kohde 3.

Kaavakartta

Kaavaselostus Hakapolku

 

Kirkonseudun asemakaavan muutos / Vinarintie 15, hyväksytty 16.9.2013. Karttaliitteessä kohde 4.

Kaavakartta

Kaavaselostus Vinarintie

 

Kirkonseudun asemakaavan muutos / Koulukeskuksen pysäköintialue, hyväksytty 6.6.2016 (KV § 30). Karttaliitteessä kohde 8.

Kaavakartta

Kaavaselostus Koulukeskus pysäköintialue