Kuvassa Kosken Tl ja Marttilan nuvalaiset vuonna 2023

Kosken Tl ja Marttilan yhteinen nuorisovaltuusto on viime kuukausina kokoontunut aktiivisesti ja saanut aikaan paljon kivoja nuoria koskevia asioita! Tälläkin hetkellä olemme kehittelemässä uusia mielekkäitä juttuja nuorille, joista toivottavasti kuullaan hieman myöhemmin!

Kevään ja kesän aikana valmistui pitkäaikaisempi projektimme, Marttilan tenniskentän viereen rakennutettu nuorille tarkoitettu hengailukatos. Katoksen rakensivat ammattilaiset, joille maksoimme vuosittaisesta budjetistamme ja maalaus tapahtui talkoilla. Nuorisovaltuustomme jäseniä kokoontui kesäkuisena iltana maalaamaan katosta, jälkikäteen Marttilan teknisen toimen työntekijät viimeistelivät maalaamisen. Nyt katos on viimein valmis ja vapaasti kaikkien käytettävissä!

Kesällä Kosken Kohauksessa nuorisovaltuustomme järjesti Kosken torin läheisyydessä korikiipeilyn, johon osallistui mukavasti väkeä.  Paikalla olivat nuorisvaltuustomme jäseniä sekä ohjaajiamme. Korikiipeily oli oikein onnistunut sekä tykätty aktiviteetti.

Nuorisovaltuusto on myös edistänyt Kosken kunnan nuorten kesätyöpalkan korotuksia.

Kosken kunta korotti kohtuuttoman pieniä palkkoja hyvälle tasolle.

Nuorisovaltuusto osallistuu kunnanhallituksen hyväksynnällä läheisesti Kosken koulukeskuksen uudistuvan ja kehittyvän piha-alueen suunnitteluun yhdessä aluearkkitehdin kanssa. Tavoitteenamme on olla mukana kehittämässä toimivaa ja viihtyisää piha-aluetta.

Nuorisovaltuusto on tärkeä luottamustoimielin, koska se mahdollistaa nuorten osallistumisen vaikuttamiseen ja tuo nuorten ääntä paikalliseen päätöksentekoon. Nuorisovaltuuston toiminta on opettavaista ja edistää tärkeitä vaikuttamistaitoja. Yhteinen etumme on, että kunnassa on toimiva ja aktiivinen nuorisovaltuusto.

Teksti: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Niilo Koskinen ja varapuheenjohtaja Ilona Laine
Kuva: Katri Honkala

Jaa tämä artikkeli somessa!