Lapset maalaa lippiksia ulkona maton päällä

Kosken Tl kunta on mukana jo toista vuotta Harrastamisen Suomen -mallissa, jonka tarkoituksena on tarjota kaikille perusopetuksen lapsille ja nuorille matalan kynnyksen maksuton harrastus koulupäivän jälkeen. Valtakunnallisesti toiminta on laajentunut nopeasti kattamaan lähes koko Manner-Suomen ja lukuvuonna 2023–2024 toimintaa järjestetään 262 kunnan alueella.

Koskella aloitti nyt syksyllä 2023 kuusi maksutonta harrasteryhmää. Ryhmät valikoituivat lapsille ja nuorille teetetyn harrastekyselyn pohjalta. Ideana on ollut, että kaikki halukkaat saavat osallistua ja ryhmiä rakennetaan osallistujamäärien mukaan. Meillä pyörii alakoulussa kaksi palloilu- ja musiikkiryhmää sekä yksi suuri askartelu/taideryhmä, jossa kuitenkin on myös kaksi ohjaajaa. Yläasteella ryhmäkoot ovat pienemmät ja siellä toimii kuvataide-, musiikki- ja kuntosaliryhmät. Ohjaajia on yhteensä yhdeksän ja he ovat lähinnä kunnan palkkalistoilla ja muutamia uusiakin opettajia on palkattu.

Toiminta järjestetään lähinnä koulujen tiloissa sekä lähiulkoliikuntapaikoilla. Kaikille halukkaille tarjotaan myös koulukyyti ja kyytiläisiä onkin noin puolet harrastajista ja ne muodostavat noin 1/3 koko harrastamisen mallin kuluista. Harrastamisen Suomen mallin järjestämiseen on saatu Aluehallintovirastolta 11 000 euroa ja kunnan omarahoitusosuus on noin puolet toimintakuluista. Harrastamisen Suomen mallia hallinnoi Kosken Nuorisopalvelut. Lisätietoja ja vapaita paikkoja voin tiedustella numerosta 044 744 1137.

Teksti: Katri Honkala, hyvinvointikoordinaattori, Kosken Nuorisopalvelut

Jaa tämä artikkeli somessa!