Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisten toiminnan seurauksena. Vieraslajit uhkaavat luonnon monimuotoisuutta ja  voivat syrjäyttää tai yksipuolistaa alkuperäislajistoa. Vieraslajilain (1709/2015) mukaan vieraslajia ei saa pitää, kasvattaa, istuttaa, kylvää tai muulla vastaavalla tavalla käsitellä siten, että se voi päästä ympäristöön. Laki velvoittaa kiinteistön omistajan huolehtimaan toimenpiteistä kiinteistöllä esiintyvän haitallisen vieraslajin hävittämiseksi tai leviämisen rajoittamiseksi, jos esiintymästä voi aiheutua merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle tai vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle. Vieraslajeja ovat esimerkiksi jättiputket, jättipalsami ja alaskan- ja komealupiini.

Ympäristönsuojelun yhteistyökunnat ovat mukana Suomen luonnonsuojeluliiton VieKas LIFE -hankeessa vuosina 2018-2023. Hankkeen tarkoituksena on vieraslajien kartoittaminen, torjunta ja tietoisuuden lisääminen. Hankkeessa tehdään käytännön torjuntatöitä pääosin jättiputken ja keltamajavankaalin sekä osittain myös jättipalsamin esiintymien hävittämiseksi.

Vieraslajihavainnoista voi ilmoittaa ja tarkempaa tietoa vieraslajeista osoitteessa https://viekas.laji.fi/

Vieraslajitietoa löytyy myös osoitteesta https://www.vieraslajit.fi/

VieKas LIFE -hanke jatkuu Kosken Tl, Auran, Marttilan ja Pöytyän kuntien alueella neljättä kesää. Vuoden 2022 tiedote löytyy täältä: https://www.epressi.com/tiedotteet/ymparisto-ja-luonto/suomen-luonnonsuojeluliitto-jatkaa-jattiputkien-torjuntayhteistyota-varsinais-suomessa-neljatta-kesaa.html

Suomen luonnonsuojeluliiton internetsivuilla on yleistä tietoa VieKas LIFE -hankkeesta: https://www.sll.fi/mita-me-teemme/luonnonhoito/viekas-life/