Talousvesi

Talousvesi toimitetaan Hevonlinnan ja Santion vedenottamoilta.
Vesihuoltolaitos toimittaa kaikille verkostoon liittyneille häiriöttömästi laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.

Voit ilmoittaa vesimittarilukemat sähköisesti Kulutus-Web palvelussa.
Katso Sähköiset palvelut > Vesimittarilukemailmoitus

Vesihuoltolaitoksen taksa 1.5.2024-

Veden käyttömaksu on 1,06 €/m³ ( alv 0 % ) / 1,31 €/m³ ( alv 24 % ).

Perusmaksut ovat 1.5.2024 seuraavat:
Omakotitalo 54,72 €/v ( alv 0 % ) / 67,85 €/v ( alv 24 % )
Rivi- ja kerrostalo 122,51 €/v ( alv 0 % ) / 151,91 €/v ( alv 24 % )
Muut 122,51 €/v ( alv 0 % ) / 151,91 €/v ( alv 24 % ).

Liittymismaksun yksikköhinta on 3,09 € / k-m2 (kerrostalot, rivitalot ja muut).

Pientalojen liittymismaksut ovat seuraavat:

maksuluokka 1               kerrosala < 100 m2                1.735 €

maksuluokka 2               kerrosala 100-250 m2            2.310 €

maksuluokka 3               kerrosala > 250 m2                2.892 € 

 

Koskelaisille kuluttajille toimitetun veden määrä vuosittain on noin 200 000 m3.

Vesilaitos myy vettä myös Parravahan Vesi Oy:lle.

Jätevesi

Kosken Tl jätevedenpuhdistamo on kaksivaiheinen bioroottoripuhdistamo, jossa saostuskemikaalina käytetään ALF30 (alumiinisulfaatti). Laitoksella on tavoitteena pitää verkosto ja laitteisto sellaisessa kunnossa, että jätevedenpuhdistamolle voidaan häiriöttömästi vastaanottaa viemärilaitokseen liittyneiden kiinteistöjen jätevettä käsiteltäväksi.

Viemärilaitoksen tavoitteena on vähentää puhdistamolle tulevan jäteveden määrää.
Puhdistetun jäteveden määrä vuosittain on noin 130 000 m3.

 

Jäteveden käyttömaksu on 2,68 €/m³ ( alv 0 % ) / 3,32 €/m³ ( alv 24 % ).

Perusmaksut ovat 1.5.2024 seuraavat:
Omakotitalo 76,47 €/v ( alv 0 % ) / 94,82 €/v ( alv 24 % )
Rivi- ja kerrostalo 171,23 €/v ( alv 0 % ) / 212,33 €/v ( alv 24 % )
Muut 171,23 €/v ( alv 0 % ) / 212,33 €/v ( alv 24 % ).

Liittymismaksun yksikköhinta on 3,09 €/k-m2 (kerrostalot, rivitalot ja muut).

Pientalojen liittymismaksut ovat seuraavat:

maksuluokka 1               kerrosala < 100 m2                2.037 €

maksuluokka 2               kerrosala 100-250m2             2.720 €

maksuluokka 3               kerrosala > 250 m2                3.397 € 

Haja-asutusalueen asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen sekä niiden asemakaava-alueen pientalojen, joihin tulee viemärilaitoksen toimesta asennettavaksi talokohtainen pumppaamo, liittymismaksu on 6.600 € alv 0 %. Liittymismaksuun sisältyy taloviemäri ja talopumppaamo asennettuna. Talopumppaamon sähköliittymän hankkii kiinteistön omistaja. Kiinteistön omistaja vastaa talopumppaamon käyttö-, huolto- ja korjauskustannuksista. Muiden haja-asutusalueen kiinteistöjen viemäriliittymämaksut määritellään tapauskohtaisesti. 

 

Vesihuoltolaitos Koski Tl yleiset toimitusehdot

Vesihuoltolaitoksen taksa 1.5.2024

Yhteenveto talousveden riskienarvioinnista Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta