Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitoksen verkostoon pumpataan vettä kahdelta vedenottamolta: Hevonlinnan vedenottamo ja Santion vedenottamo.

Vesilaitosten toimittaman talousveden laatua valvotaan säännöllisesti paikallisen terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

 

Verkostoveden kovuusaste on 3,3 dH (0,58 mmol/l) eli vesi on pehmeää.
Veden pH vaihtelee välillä 7,5 -8,1.

 

Vedenottamoiden, viimeisten vesinäytteiden tulokset:

Hevonlinnan ottamo raakavesi 5-2020
Hevonlinnan ottamo lähtevä vesi 5-2020

Santion ottamo raakavesi 5-2020
Santion ottamo lähtevä vesi 5-2020

Talousvesinäyte Raunion Saha, keittiö, 5-2020
Talousvesinäyte Hoitokoti Niittykukka 10-2020