Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitoksen verkostoon pumpataan vettä kahdelta vedenottamolta:

  • Hevonlinnan vedenottamo
  • Santion vedenottamo

Vesilaitosten toimittaman talousveden laatua valvotaan säännöllisesti paikallisen terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

 

Verkostoveden kovuusaste on 3,3 dH (0,58 mmol/l) eli vesi on pehmeää.
Veden pH vaihtelee välillä 7,5 -8,1.

 

Vedenottamoiden, viimeisten vesinäytteiden tulokset:

Santion ottamo raakavesi 2.11.2022
Santion ottamo lähtevä vesi 2.11.2022

Hevonlinnan ottamo raakavesi 2.11.2022
Hevonlinnan ottamo lähtevä vesi 2.11.2022

Talousvesinäyte Westas keittiö 14.12.2022
Talousvesinäyte Palvelukeskus keittiö 9.1.2023
Talousvesinäyte Hoitokoti Niittykukka 1.3.2023