Loading...

Veden laatu

Olet tässä:/Veden laatu
Veden laatu2018-02-23T14:29:36+00:00

Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitoksen verkostoon pumpataan vettä kahdelta vedenottamolta: Hevonlinnan vedenottamo ja Santion vedenottamo.

Vesilaitosten toimittaman talousveden laatua valvotaan säännöllisesti paikallisen terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

 

Verkostoveden kovuusaste on 3,3 dH (0,58 mmol/l) eli vesi on pehmeää.
Veden pH vaihtelee välillä 7,5 -8,1.

 

Vesinäytteiden tulokset, vedenottamot:

20170613_Seloste 17-3446-1_Hevonlinnan ottamo lähtevä.pdf

20170613_Seloste 17-3445-2_Hevonlinna raakavesi.pdf

 

20171017 Seloste 17-6887-1 Santion ottamo lähtevä.pdf

20171017 Seloste 17-6888-1 Santion ottamo raakavesi.pdf