Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitoksen verkostoon pumpataan vettä kahdelta vedenottamolta: Hevonlinnan vedenottamo ja Santion vedenottamo.

Vesilaitosten toimittaman talousveden laatua valvotaan säännöllisesti paikallisen terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

 

Verkostoveden kovuusaste on 3,3 dH (0,58 mmol/l) eli vesi on pehmeää.
Veden pH vaihtelee välillä 7,5 -8,1.

 

Vedenottamoiden, viimeisten vesinäytteiden tulokset:

30.5.2018 Seloste 18-4051-1 Hevonlinna raakavesi

30.5.2018 Seloste 18-4052-1 Hevonlinna lähtevä

 

21.3.2018 Santion vedenottamo, vesinäyte 3-2018