Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitoksen verkostoon pumpataan vettä kahdelta vedenottamolta: Hevonlinnan vedenottamo ja Santion vedenottamo.

Vesilaitosten toimittaman talousveden laatua valvotaan säännöllisesti paikallisen terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

 

Verkostoveden kovuusaste on 3,3 dH (0,58 mmol/l) eli vesi on pehmeää.
Veden pH vaihtelee välillä 7,5 -8,1.

 

Vedenottamoiden, viimeisten vesinäytteiden tulokset:

Santion ottamo raakavesi 6-2021
Santion ottamo lähtevä vesi 6-2021

Hevonlinnan ottamo raakavesi 6-2021
Hevonlinnan ottamo lähtevä vesi 6-2021

Talousvesinäyte Raunion saha keittiö 6-2021
Talousvesinäyte Palvelukeskus keittiö 12.01.2021
Talousvesinäyte Hoitokoti Niittykukka 24.02.2021