Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitoksen verkostoon pumpataan vettä kahdelta vedenottamolta:

  • Hevonlinnan vedenottamo
  • Santion vedenottamo

Vesilaitosten toimittaman talousveden laatua valvotaan säännöllisesti paikallisen terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

 

Verkostoveden kovuusaste on 3,3 dH (0,58 mmol/l) eli vesi on pehmeää.
Veden pH vaihtelee välillä 7,5 -8,1.

 

Vedenottamoiden, viimeisten vesinäytteiden tulokset:

Santion ottamo raakavesi 2.11.2022
Santion ottamo raakavesi 30.5.2023
Santion ottamo raakavesi 1.11.2023
Santion ottamo raakavesi 28.5.2024
Santion ottamo lähtevä vesi 2.11.2022
Santion ottamo lähtevä vesi 30.5.2023
Santion ottamo lähtevä vesi 1.11.2023
Santion ottamo lähtevä vesi 28.5.2024

Hevonlinnan ottamo raakavesi 2.11.2022
Hevonlinnan ottamo raakavesi 30.5.2023
Hevonlinnan ottamo raakavesi 1.11.2023
Hevonlinnan ottamo raakavesi 28.5.2024
Hevonlinnan ottamo lähtevä vesi 2.11.2022
Hevonlinnan ottamo lähtevä vesi 30.5.2023
Hevonlinnan ottamo lähtevä vesi 1.11.2023
Hevonlinnan ottamo lähtevä vesi 28.5.2024

Talousvesinäyte Westas keittiö 14.12.2022
Talousvesinäyte Westas keittiö 30.5.2023
Talousvesinäyte Westas keittiö 11.12.2023
Talousvesinäyte Westas keittiö 28.5.2024
Talousvesinäyte Palvelukeskus keittiö 9.1.2023
Talousvesinäyte Palvelukeskus keittiö 8.8.2023
Talousvesinäyte Palvelukeskus keittiö 9.1.2024
Talousvesinäyte Hoitokoti Niittykukka 1.3.2023
Talousvesinäyte Hoitokoti Niittykukka 1.11.2023