Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitoksen verkostoon pumpataan vettä kahdelta vedenottamolta: Hevonlinnan vedenottamo ja Santion vedenottamo.

Vesilaitosten toimittaman talousveden laatua valvotaan säännöllisesti paikallisen terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

 

Verkostoveden kovuusaste on 3,3 dH (0,58 mmol/l) eli vesi on pehmeää.
Veden pH vaihtelee välillä 7,5 -8,1.

 

Vedenottamoiden, viimeisten vesinäytteiden tulokset:

Santion ottamo raakavesi 5-2022

Santion ottamo lähtevä vesi 5-2022

Hevonlinnnan ottamo raakavesi 5-2022
Hevonlinnan ottamo lähtevä vesi 5-2022

Talousvesinäyte Raunion Saha keittiö 14.12.2021
Talousvesinäyte Palvelukeskus keittiö 11.1.2022
Talousvesinäyte Palvelukeskus keittiö 9.8.2022
Talousvesinäyte Hoitokoti Niittykukka 23.2.2022