Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Loimaan seudun kunnat laativat parhaillaan liikenneturvallisuussuunnitelmia. Nykytilan analyysit on saatu valmiiksi ja ne nostavat esille nuorten haastavan liikenneturvallisuustilanteen. Esille nousee myös huoli kävelyn ja pyöräilyn turvallisuudesta sekä risteysturvallisuudesta seudun pääväylillä.
Tiedote kokonaisuudessaan liitteenä.