Kosken Tl kunnan valtuusto on kokouksessaan 25.10.2023 § 46 päättänyt, että Koskella Tl siirrytään maksuttomaan varhaiskasvatukseen koskelaisten yli 3-vuotiaiden lasten osalta vuoden 2024 alusta erikseen määriteltävän kriteeristön toteutuessa. Päätöksen vaikutuksia seurataan vuosittain. Maksuttomuuden kriteerit ja ajankohtaiset tiedot varhaiskasvatusmaksuista ja -perusteista löytyy alla olevasta linkistä.

Varhaiskasvatusmaksut ja perusteet 1.1.2024 alkaen

Tuloselvityslomake

Tuloselvityksen liitteeksi:

 • Tositteet kaikista tuloista (koskee huoltajaa/huoltajia)
 • Pääomatulot (esim. korko- ja osinkotulot) (koskee huoltajaa/huoltajia)
 • Viimeksi vahvistettu verotuspäätös (koskee huoltajaa/huoltajia)
  Toimita viimeisin ”Verotuspäätös tuloverosta” ja ”Esitäytetty veroilmoitus ”.
 • Palkansaajat: (koskee huoltajaa/huoltajia)
  Selvitys bruttotuloista vähintään 1/2 vuoden ajanjaksolta esim. palkkatodistus työnantajalta tai viimeisin palkkatilinauha
 • Yksityisyrittäjät ja maatilataloutta harjoittavat:
  Tase ja tuloslaskelma viimeksi päättyneeltä tilikaudelta
  Uudet yrittäjät, joille ei ole tehty tilinpäätöstä, toimittavat tositteen yrittäjäneläkettä varten arvioidusta tulosta
 • Metsänomistajat
  Metsämaan pinta-ala ja metsätalouden korkotulot
 • Tosite maksetuista elatusavuista (elatusavun maksaja)

 

Mikäli ette ilmoita tulotietoja, määräytyy maksu enimmäismaksun mukaisesti.

Tulotiedot toimitettava kahden viikon kuluessa hoidon alkamisesta, muuten maksu määräytyy enimmäismaksun mukaisesti.

 

Lisätiedot
toimistosihteeri              044 744 1127