Kosken Tl kunnanvaltuusto on 13.11.2012 päättänyt, että Kosken Tl kuntaan perustetaan vanhusneuvosto, jossa on myös vammaisten edustaja. Neuvosto perustetaan samassa yhteydessä kun kunnan lautakuntiin valitaan jäsenet valtuustokaudeksi. Neuvoston toimintakausi on valtuustokausi.

Kunnanhallitus ja sosiaalilautakunta valitsevat kumpainenkin keskuudestaan jäsenen ja varajäsenen vanhusneuvostoon.

Kunnallisella vanhusneuvostolla tarkoitetaan ikäihmisten, kunnan viran-omaisten, vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen sekä muiden ikäihmisten parissa toimivien yhteistyöelintä.
Ikääntyneen väestön vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi vanhusneuvostot voivat tehdä esityksiä, aloitteita sekä antaa lausuntoja asioissa, joil-la on merkitystä ikäihmisten elämän ja selviytymisen kannalta.

Vanhusneuvoston asemasta ei säädetä lainsäädännössä ja organisointi on kunnan vapaasti harkittavissa. Yleensä kunnissa vanhusneuvostolle on hy-väksytty toimintasääntö, jossa määritellään vanhusneuvoston tehtävät ja kokoonpano.

Yleensä kunnanhallitus asettaa ja valitsee vanhusneuvostot. Vanhus-neuvostoon kuuluu eläkeläis- ja muiden järjestöjen edustajia sekä kunnan luottamushenkilöitä ja työntekijöitä eri toimialoilta. Puheenjohtajana vanhus-neuvostossa on useimmiten eläkeläisjärjestön edustaja ja sihteerinä kunnan työntekijä.

 

Puheenjohtaja Osmo Korhonen

Sihteerinä toimii sosiaalijohtaja Laura Willman-Kitola

Kunnanhallituksen nimeämä jäsenen Heikki Vaparanta ja varajäsen Pirjo-Liisa Nuotio.

Sosiaalilautakunnan nimeämä jäsen Elina Kivikallio ja varajäsen Leena Puumalainen.

Vuonna 2019  aloittava hyvinvointikoordinaattori tulee osallistumaan toimintaan.