10 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

11 §            Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

12 §            Ikäihmisten hyvinvointikysely

13 §            Lausuntopyyntö Vanhus- ja vammaisneuvostolle Kosken Tl kunnan hyvinvointikertomuksesta sekä hyvinvointisuunnitelmasta

14 §            Liikenneturvallisuustyöryhmä

15 §            Muut mahdolliset esille tulevat asiat

Muistio 4.10.2022