1 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 §              Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

3 §              Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma

4 §              Ikäihmisten hyvinvointikysely

5 §              Muut mahdolliset esille tulevat asiat

Muistio 29.3.2022