1 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 §              Muistion allekirjoitukset

3 §              Valitaan vanhus- ja vammaisneuvoston toimikaudelle 2021-2024 puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

4 §              Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoontuminen vuonna 2021-2022

5 §              Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma

6 §              Muut mahdolliset esille tulevat asiat

Muistio 26.10.2021