7 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

8 §              Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

9 §              Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma

10 §            Muut mahdolliset esille tulevat asiat

Muistio 10.12.2021