16 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

17 §            Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

18 §            Nimeämispyyntö hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin

19 §            Lausuntopyyntö Vanhus- ja vammaisneuvostolle kosken Tl kunnan hyvinvointikertomuksesta sekä hyvinvointisuunnitelmasta

20 §            Liikenneturvallisuustyöryhmä

21 §            Muut mahdolliset esille tulevat asiat

Muistio 1.11.2022