Valmiudet Digiloikkaan hanke toeutettiin aikavälillä kesäkuu 2017 – toukokuu 2018.

Hanke jalkautui aktiivisesti osaksi alueella järjestettyjä isoja tapahtumia. Tällä tavalla pääsimme keskustelemaan henkilökohtaisesti ihmisten kanssa vapaamuotoisissa tilanteissa ja tuomaan digitalisaation mahdollisuuksia ihmisten tietoisuuteen.

Hanke järjesti monia asiantuntijatilaisuuksia ajankohtaisista ja tärkeistä asioista sekä laati kirjoituksia alueen paikallislehtiin.