Uutiset

Olet tässä:/Uutiset
Uutiset2018-02-14T15:44:36+02:00
2503, 2020

Kuulutus ympäristö- ja maa-ainesluvan muuttamista koskevasta hakemuksesta, Rudus Oy, Koski Tl

25.03.2020 | 12:53|

KUULUTUS  YMPÄRISTÖ- JA MAA-AINESLUVAN MUUTTAMISTA KOSKEVASTA HAKEMUKSESTA   Rudus Oy hakee määräaikaista muutosta Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan 18.4.2018 § 24 myöntämän maa-aines- ja ympäristölupapäätöksen toiminta-aikoja koskevaan lupamääräykseen nro 3. Lupamääräyksessä on rajoitettu toimintaa siten, että louhintaa  [...]

2303, 2020

Teknisen johtajan viranhaltijapäätös 8 § 23.3.2020 Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitos, vuotovesiselvitys

23.03.2020 | 14:30|

ASIA:             Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitos, vuotovesiselvitys Vesihuoltolaitos on pyytänyt kahdelta vesihuollon konsulttitoimistolta tarjousta taajama-alueen jätevesiverkoston vuotoselvityksestä. Vuotovesiselvityksessä jätevesiverkoston risteyskaivoihin ja pumppaamoihin asennetaan tilapäiset mittapisteet mittamaan jäteveden koostumusta. Mittapisteiden tulosten avulla saadaan selville ne verkoston osat, [...]

2303, 2020

Teknisen johtajan viranhaltijapäätös 7 § 19.3.2020 Palvelukeskuksen ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus

23.03.2020 | 9:37|

ASIA:             Palvelukeskuksen ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus Tekninen toimi on pyytänyt toimittanut tarjouspyynnön Palvelukeskuksen ilmanvaihtojärjestelmän puhdistamisesta kahdelle sopivaksi katsomalleen tarjoajalle. Tarjouspyyntö toimitettiin 25.2.2020 sähköisenä aineistona Ilmastointihuolto P. Kankareelle ja Paimion Ilmastointi- ja Saneerauspalvelulle. Tarjous pyydettiin antamaan kokonaishintaisena tarjouksena. [...]

2003, 2020

Sivistyslautakunta 25.3.2020

20.03.2020 | 13:38|

19 §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 §  Pöytäkirjan tarkastajien valinta 21 §   Kosken seudun yläasteen tuntikehys lukuvuodelle 2020-2021 Pöytäkirja 25032020

2003, 2020

Kosken Tl kunnan tiedote 70 vuotta täyttäneille

20.03.2020 | 11:05|

Suomen hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallituksen linjaamana toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset [...]

2003, 2020

Kuulutus pohjavesialueiden suojelusuunnitelmasta, Aura, Koski Tl, Marttila, Pöytyä

20.03.2020 | 6:00|

Pohjavesien suojelusuunnitelma on laadittu yhteisprojektina Pöytyän, Auran, Koski Tl ja Marttilan kuntien pohjavesialueille. Lisäksi riskikartoitukset on päivitetty kuntien vedenhankinnassa oleville pohjavesialueille, jotka sijaitsevat pääosin muiden kuntien alueella. Suunnitelma on laadittu 8 pohjavesialueelle ja päivitetty 5 [...]

1803, 2020

Tietoa yrittäjille koronaviruksesta

18.03.2020 | 20:29|

Suomen hallitus on ilmoittanut tekevänsä välittömiä taloudellisia toimenpiteitä koronaviruksen johdosta. Yrityksiin liittyviä toimenpiteitä ovat: Yritysten maksuvalmiuden turvaaminen Yritysten verojen ja maksujen maksuaikoihin joustoja Lisätalousarvioesitys – silta yrityksille ja tukea yrittäjille Lisäksi muita toimia, joiden tavoitteena [...]

1803, 2020

Sosiaalilautakunta 24.3.2020

18.03.2020 | 12:55|

17 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 19 § Sosiaaliohjaajan irtisanoutuminen 20 § Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen 21 § Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat ajalla 1.9.2019-29.2.2020 22 § Muut asiat Pöytäkirja 24.3.2020

1703, 2020

Yksityisteiden tienhoitokuntien avustusanomuksien jättäminen vuonna 2020

17.03.2020 | 9:51|

Rakennuslautakunta on pyytänyt yksityisteiden tienhoitokunnilta avustusanomukset 15.4.2020 mennessä. Avustusanomukset pyydetään toimittamaan pääsääntöisesti sähköisesti skannattuna osoitteeseen: tekninentoimi@koski.fi Anomuksen voi jättää myös postitse tai kunnanviraston postilaatikkoon. Avustusanomusasiakirjat voi toimittaa ilman tiekunnan kokouksen käsittelyä ja/tai tilinpäätöksen hyväksyntää. Viranomaisohjeiden [...]

1603, 2020

Tiedote koronaviruksesta / Kosken Tl kunta

16.03.2020 | 19:40|

16.3.2020 saatavilla olevin tiedoin ja hallituksen ohjeistuksen mukaisesti tiedotetaan seuraavaa: Talolan koulussa siirrytään etäopetukseen keskiviikosta 18.3.2020 alkaen. Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Niiden vanhempien ja huoltajien, joiden on mahdollista järjestää lapsen [...]

1503, 2020

Tiedote koronaviruksesta / Kosken Tl kunta

15.03.2020 | 17:34|

Kosken Tl kunnan johtoryhmä on 15.3.2020 saatavilla olevin tiedoin päättänyt seuraavista toimenpiteistä: Kosken Tl kunnantalo suljetaan maanantaista 16.3.2020 alkaen toistaiseksi. Yhteydenotot puhelimitse ja sähköpostitse, yhteystiedot www.koski.fi. Kaikki kunnan kokoukset ja palaverit pidetään tarvittaessa sähköisin menetelmin. [...]

1503, 2020

Tiedote vapaa-aikatoimen muutoksista, koronaviruksesta johtuen

15.03.2020 | 14:06|

Liikuntahalli, koulun sali ja kuntosali ovat suljettuina toistaiseksi, varotoimenpiteenä koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Sisäänpääsyä em. tiloihin ei siis ole omalla kulkutunnisteellakaan. Vapaa-aikatoimen muita varotoimenpiteinä seuraavat: - Tiistain Terveysjumppa tauolla - PerhePeuhu päättynyt tältä keväältä - Pilates [...]

Lataa lisää uutisia