Kosken Tl ja Marttilan kunnissa koulunkäyntinsä aloittavat oppilaat ilmoittautuvat Talolan kouluun ja Marttilan kouluihin 5.-16.2.2024. Syksyllä 2024 oppivelvollisuus alkaa vuonna 2017 syntyneille lapsille sekä niille, joilla on 11-vuotinen oppivelvollisuus. Ilmoittautumislomake jaetaan esiopetuksen kautta ja se on myös tulostettavissa koulujen nettisivuilta. Samassa yhteydessä jaetaan koulukuljetushakemus ja hakemus iltapäiväkerhoon.

Koulutulokkaiden tutustumispäivä on Talolan ja Marttilan koulussa 21.5.2024.
Lukuvuoden 2024-2025 koulutyö alkaa Koskella Tl 7.8.2024 ja Marttilassa 8.8.2024.

Lapsi ilmoitetaan lähimpään kouluun tai siihen kouluun, jossa haluaa aloittaa koulunkäynnin.

Ilmoittautuessa tulee selvittää lapsen täydellinen nimi, syntymäpaikka, henkilötunnus sekä molempien vanhempien tai huoltajien nimet ja yhteystiedot. Jos oppilas muuttaa kevään tai kesän aikana toiseen kouluun, pyydetään huoltajaa ilmoittamaan siitä sekä uuteen että vanhaan kouluun.

Mikäli huoltaja haluaa lykkäystä lapsensa koulunkäynnin aloittamiseen, sitä haetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Samoin on meneteltävä, jos huoltaja haluaa lapsensa aloittavan koulun vuotta aikaisemmin. Huoltajaa pyydetään liittämään asiantuntijalausunnot hakemukseen.

Tarkempia tietoja koulujen rehtoreilta: Talolan koulu 044 4841 089, Marttilan koulu 044 4849 910

KOSKEN TL JA MARTTILAN SIVISTYSTOIMIALAT