Kosken Tl hyvinvointilautakunta pyytää esityksiä
URHEILIJA- JA VALMENTAJASTIPENDIEN saajiksi vuonna 2021.
Esitykset stipendien saajista saavutuksineen hyvinvointilautakunnalle perjantaihin 27.11.2021 mennessä.
hyvinvointi(at)koski.fi     Stipendien jakosääntöjä saat vapaa-aikatoimistosta tai kotisivuiltamme.

 

KOSKEN TL KUNNAN LIIKUNTATOIMEN STIPENDIEN JAKOSÄÄNNÖT

1 § Liikuntatoimen stipendit jaetaan vuosittain marras – joulukuussa.

2 § Urheilijastipendit voidaan jakaa vain Kosken Tl kunnassa henkikirjoilla oleville henkilöille.
Halutessaan lautakunta voi kuitenkin muistaa muitakin kuntaa ansiokkaasti edustaneita urheilijoita, varat voidaan ottaa palkintomomentilta.
Urheilijastipendit jaotellaan esimerkiksi kahteen tai kolmeen eri tasoiseen stipendiin.
Stipendien jaon suorittaa vapaa-ajanlautakunta vuosittain harkinnanvaraisesti.
Erityisstipendi on mahdollista myöntää kansainvälistä menestystä saavuttaneille tai muuten erityishuomiota ansainneille urheilijoille.
Veteraaniurheilijoille ei myönnetä rahallisia stipendejä.

3 § Valmentajastipendit voidaan jakaa vain Kosken Tl kunnassa henkikirjoilla oleville henkilöille.
Valmentajastipendiä jakaessa lautakunta ottaa huomioon valmentajan aktiivisuuden ja valmennettavien menestymisen vuoden aikana. 
Valmentajastipendi myönnetään harkinnanvaraisesti.

4 § Lautakunta päättää stipendin suuruuden kunakin vuonna erikseen riippuen käytettävissä olevista määrärahoista.