Työllisyyden kuntakokeilu

Marttila ja Koski Tl ovat mukana Salon seudun työllisyyden kuntakokeilussa. Kuntakokeilu käynnistyi 1.3.2021 ja päättyy vuoden 2024 lopussa. Työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille vuoden 2025 alusta alkaen.

Työllisyyden kuntakokeilussa osa työttömistä työnhakijoista siirtyy TE-toimistosta oman kotikuntansa työllisyyspalvelujen asiakkaiksi. Kokeilun kohderyhmään kuuluvat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan tai ovat alle 30-vuotiaita tai vieraskielisiä tai maahanmuuttajia, riippumatta työttömyysetuudesta.

Kuntakokeilun avainasemassa on työnhakijoiden yksilöllinen palvelu omavalmentajan avulla. Omavalmentaja-mallin ytimenä on ajatus siitä, että asiakasta ohjaa sama ihminen, joka tuntee hänen tilanteensa. Omavalmentaja kartoittaa asiakkaan osaamista, löytää vaihtoehtoja ja osaa ohjata asiakasta tarpeen mukaan muihin palveluihin sekä nopeuttaa ja helpottaa asiakkaan palvelupolkua.

Työnantaja-tahoa omavalmentaja voi auttaa esim. sopivien työntekijöiden löytämisessä, työpaikkailmoitusten tiedottamisessa asiakkailleen tai ihan vain kertoa erilaisista vaihtoehdoista työllisyyden tukemisessa. Kuntakokeilun ja te-toimiston palveluita ovat mm. palkkatuki, ammatinvalinta- ja uraohjaus (psykologipalvelut), työnhakuvalmennus, uravalmennus, työhönvalmennus, kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, omaehtoinen opiskelu sekä työvoimakoulutukset.

Marttilan ja Kosken omavalmentaja:
Annika Mäkinen, puh. p. 0295 044 806 tai annika.makinen@te-toimisto.fi

Valtakunnalliset TE-puhelinpalvelut palvelevat ma – pe klo 9 – 16.15

Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu:

suomeksi 029 502 5500

på svenska 029 502 5510

in English 029 502 0713

на русском языке 029 502 0715

Lisätietoa Salon seudun kuntakokeilusta:
https://salo.fi/tyo-ja-yrittajyys/palvelut-tyonhakijalle/tyollisyyden-kuntakokeilu/#ac_palvelut+ty%c3%b6llisyyden+kuntakokeilun+asiakkaille